Home Disclaimer

Disclaimer

134
SHARE

PT. Multi Wacana Intermedia

SK MENTRI HUKUM DAN HAM R.I
NOMOR: C-722.HT.03.01 Th.2004

Dewan Redaksi 

Muhammad Afzal Mahfuz,SH
Djaya Jumain,S.Km.,SH
Prof.DR.HM.Tahir
Muh.Said Edo

KUNSULTAN HUKUM

DR.Muhammad Nur. SH.,M.Pd.MH

PEMIMPNIUMUM/ REDAKSI

Muh.Basri Sangkala

REDAKTUR PELAKSANA :

Lukman Rahim

REPORTER :

Sahrul
Ismail Said (Ugi)
Catoer Kresna
Arianto R.Ichi
Makmur

Nasrun
Asmira Jamil
Adrian.A

Zhafirah Basri

Sumiati.,SH

MANTAINANCE

Arsyad

ALAMAT REDAKSI

Jln.Pababari No.39
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
HP: 082 292 321 106
WA: 082 292 321 106

REDAKSI PERWAKILAN MAKASSAR

Jln.Barawaja Barat No.19
Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan